SKARDINĖS IŠŠŪKIS

May 28, 2021

Priimk skardinės iššūkį! Dalyvauti tikrai verta, nes 9 laimėtojams įteiksime puikius prizus: elektrinį paspirtuką XIAOMI Mi Pro 2, 3 fotoaparatus FUJIFILM instax mini 11 Sky Blue ir 5 RC Colos rinkinius!

Konkurso „Skardinės iššūkis“ taisyklės:

 1. Konkursą organizuoja UAB „Gelsva“, įmonės kodas 120596772, adresas Liepkalnio g. 97B, Vilnius (toliau – RC COLA).
 2. Konkurso trukmė 2021.05.28 – 2021.06.27 (imtinai).
 3. Konkurse kviečiami dalyvauti fiziniai asmenys:
  1. Savo asmeninėje paskyroje (viešai prieinamoje), socialiniame tinkle „Instagram“ sukūrę „Stories“ ar „Reels“ vaizdo įrašą, kuriuose užfiksuotas bandymas įveikti „Skardinės iššūkį“ (ar įveikimas)  – iš vieno puodelio, skardinę perpučiant į kitą puodelį. „Instagram Stories“ ar „Reels“ vaizdo įrašas privalo būti publikuotas pažymint RC COLA paskyrą - @rc_cola_lithuania  ir su #skardineschallenge raktažodžiu. Konkurse privalo būti naudojama tik RC COLA skardinė.
  2. Konkurse gali dalyvauti bet kokio amžiaus dalyviai, tačiau nepilnamečiai asmenys, prieš talpindami konkurso „Stories“ ar „Reels“ vaizdo įrašą, turi gauti savo tėvų (globėjų) sutikimą. Jeigu Konkurse dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Konkurso taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Konkurse
 4. Konkurso prizai: 1 elektrinis paspirtukas XIAOMI Mi Pro 2, 3 fotoaparatai FUJIFILM instax mini 11 Sky Blue, 5 RC COLA gėrimų rinkiniai.
 5. Vaizdo įrašas turi būti paskelbtas to paties asmens, kurio atvaizdas yra vaizdo įraše. Vaizdo įrašą paskelbęs asmuo prisiima visą atsakomybę už paskelbto vaizdo įrašo ir jame užfiksuotų asmenų atvaizdo panaudojimą konkurso tikslais. Jeigu vaizdo įraše yra pavaizduoti kiti asmenys arba vaizdo įrašo autorius yra kitas asmuo, konkurse pageidaujantis dalyvauti asmuo, prieš tokį vaizdo įrašą paskelbiant viešai, turi gauti kitų vaizdo įraše užfiksuotų asmenų ir (ar) vaizdo įrašo autoriaus rašytinį sutikimą. RC COLA neprisiima atsakomybės ir nebus atsakinga už trečiųjų asmenų pretenzijas, susijusias su tokių asmenų sutikimų surinkimu ir (ar) vaizdo įrašo ir (ar) atvaizdo panaudojimu konkurso tikslais. RC COLA, gavusi trečiojo asmens pretenziją, pasilieka teisę nedelsiant pašalinti iš konkurso asmenį ir jo paskelbtą vaizdo įrašą, kuri(-is) buvo paskelbta(-i) be trečiųjų asmenų sutikimo, kai toks sutikimas yra būtinas pagal šias taisykles ir (ar) galiojančius teisės aktus.
 6. Vaizdo įrašas turi būti nepažeidžiantis kitų asmenų teisių ir (ar) intelektinės nuosavybės teisių, atitikti teisės aktų reikalavimus. Konkurse nedalyvaus vaizdo įrašai, pažeidžiantys Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ar trečiųjų šalių teises, tame tarpe, bet neapsiribojant, autorių turtines ir neturtines teises, skatinantys rasinę, tautinę, religinę, politinę ar kito pobūdžio nesantaiką ar diskriminaciją, taip pat vaizdo įrašai, kuriuose naudojama necenzūrinė leksika, vartojamas alkoholis, psichotropinės ar narkotinės medžiagos. Taip pat konkurse nedalyvaus ir bus iš karto pašalinami erotinio pobūdžio vaizdo įrašai. Konkurso dalyviai prisiima visa atsakomybę, įvykus nelaimingam atsitikimui vaizdo įrašo kūrimo metu.
 7. Visa konkurse dalyvaujanti medžiaga tampa RC COLA nuosavybe ir ji ją gali naudoti be atskiro suderinimo su autoriumi, konkurso pristatymo, vykdymo, informacijos apie konkursą sklaidos, konkurso rezultatų paskelbimo tikslais. Asmuo, paskelbęs vaizdo įrašą, atitinkantį šio konkurso sąlygas, neatšaukiamai sutinka, kad toks vaizdo įrašas gali būti atgaminamas bet kokiu būdu, adaptuotas, naudojamas ir (ar) viešai skelbiamas RC COLA „Instagram“ paskyroje („Instagram stories“ ir „Instagram highlights“) ir/ar „Facebook“ paskyrose. Asmeniui pageidaujant, asmens „Instagram stories“ bus ištrinti iš RC COLA „Instagram“ paskyros „Highlights“ gavus asmens atskirą prašymą arba asmeniui ištrynus „Instagram stories“ iš savo paskyros. Taip pat toks asmuo patvirtina, kad vaizdo įrašo viešam paskelbimui yra gauti trečiųjų asmenų sutikimai, kai jie pagal galiojančius teisės aktus yra būtini.
 8. RC COLA atstovų komisija 2021 m. birželio 28 dieną atsitiktinumo būdu išrinks 9 konkurso laimėtojus, kurių vaizdo įrašai atitinka konkurso taisykles. Konkurso laimėtojai bus viešai paskelbti 2021 m. birželio 28 dieną RC COLA „Instagram“ paskyroje. Su laimėtojais susisieksime asmeniškai per laimėtojų socialines paskyras „Instagram“ ir sutarsime prizo atsiėmimo būdą. Kiekvienas konkurse dalyvaujantis asmuo sutinka, kad, jam laimėjus, RC COLA su juo susisieks ir viešai paskelbs jo vardą, pavardę bei atvaizdą RC COLA Instagram paskyroje. Laimėtojui neatsakius į RC COLA žinutes dėl laimėjimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo dienos, laimėtojas praranda teisę į prizą be galimybės reikšti pretenzijas RC COLA. Tas prizas bus padovanotas kitam atsitiktine tvarka išrinktam dalyviui.
 9. Konkurso prizas nekeičiamas į pinigus, kitas paslaugas ar kitus daiktus. Išlaidos, susijusios su laimėjimo atsiėmimu, tenka konkursą laimėjusiam asmeniui.
 10. Žaidime negali dalyvauti RC COLA UAB „Gelsva“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
 11. RC COLA pasilieka teisę vienašališkai keisti konkurso sąlygas, apie tai informavusi interneto svetainėje www.rccola.lt
 12. Asmens duomenų tvarkymas. Konkurso metu surinktus asmens duomenis (dalyvio vardas, pavardė, Instagram paskyros vardas, viešai matoma paskyros informacija, el. p.,  tel. Nr., video klipas) valdo UAB „Gelsva“. Konkurso nugalėtojų duomenys bus perduodami UAB „Gelsva“ atsakingiems darbuotojams, kad šie galėtų susisiekti su konkurso laimėtojais, dėl prizų atsiėmimo.
 13. UAB „Gelsva“ konkurso dalyvių duomenis tvarkys  konkurso vykdymo (įskaitant vaizdo įrašų paskelbimo), nugalėtojų išrinkimo bei paskelbimo tikslais, taip pat norint susisiekti su nugalėtojais ir įteikti jiems prizą. Dalyvaudami konkurse ir pateikdami asmens duomenis, dalyviai patvirtina, jog supranta, kad jų duomenys bus tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais.
 14. Konkursui pateikti asmens duomenys tvarkomi konkurso metu ir po konkurso pabaigos 30 dienų. Pasibaigus saugojimo terminui duomenys yra sunaikinami.
 15. Duomenų subjektai turi šias teises 1) susipažinti su asmens duomenimis, gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, 2) ištaisyti netikslius asmens duomenis, 3) ištrinti asmens duomenis/ apriboti jų tvarkymą, jei yra teisinis pagrindas 4) perkelti asmens duomenis, 5) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi remiantis teisėtu interesu 6) atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, 7) kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis ar turite klausimų kreipkitės el. paštu info@rccola.lt, tel. +370 694 07118.

Daugiau straipsnių

cover
Žaidimas
Spalis 3, 2023

Pirk RC COLA ir laimėk 333 prizus!

DALYVAUTI ŽAIDIME PAPRASTA: PIRK bet kurią RC Cola REGISTRUOK kvitą IŠ KARTO sužinok ar LAIMĖJAI prizus! Prizai: 3 vnt. žaidimo kompiuterių NINTENDO SWITCH; 30 vnt. originalių RC Cola žieminių kepurių ...
cover
Žaidimas
Balandis 3, 2023

Pirk bet kurią RC COLA ir laimėk prizus!

DALYVAUTI ŽAIDIME PAPRASTA: PIRK bet kurią RC Cola REGISTRUOK kvitą IŠ KARTO sužinok ar LAIMĖJAI momentinius prizus! Didžiojo prizo laimėtojas renkamas iš visų dalyvavusių žaidime birželio 30 d ...